blogs
Naam
Stichting Natuurlijke Pocessen

Fiscaal nummer
8512 45 274

Contactgegevens
Stichting Natuurlijke Processen

Bestuurssamenstelling
Dr. F.W.J. Keulartz             voorzitter
Ir. D.F. Sijmons                        secretaris
Drs. Mr. J. Staman            penningmeester
Drs. A.B.L.M. Wittgen            bevoegd lid

Beleidsplan
Download hier PDF

Beloningsbeleid
Geen. Dr. F.W.M. Vera is vanuit het Staatsbosbeheer bij de stichting gedetacheerd per 1-1- 2012 t/m 1-6-2014 en wordt door het Staatsbosbeheer bezoldigd.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel

 • Het vergroten van het inzicht in natuurlijke processen en natuurlijk functionerende ecosystemen en het verspreiden van de kennis daarover;
 • Het tot ontwikkeling brengen van natuurlijke processen en daarmee natuurlijk functionerende ecosystemen, teneinde bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit in de betekenis die de Conventie voor het Behoud van Biodiversiteit daaraan geeft, namelijk de diversiteit aan natuurlijk functionerende ecosystemen, de diversiteit tussen soorten en binnen soorten;
 • Het bevorderen van en deelnemen aan het maatschappelijk debat over natuurlijke processen en natuurlijk functionerende ecosystemen en het tot ontwikkeling brengen daarvan onder andere in het kader van “rewilding”;
 • Het bevorderen van de directe beleving van natuurlijke processen en natuurlijk functionerende ecosystemen door mensen.
 • Verslag uitgevoerde activiteiten
  Download hier PDF

  Financiƫle verantwoording
  Download hier PDF

   

  Volg Frans Vera ook op TWITTER twitter