blogs
Downloadbare jaarrekening en begroting Klik op de bron om te downloaden

Downloadbare boeken en publicaties Klik op de bron om te downloaden

De boeken waaraan Frans Vera heeft meegewerkt
Nederlands

 • Dik van der Meulen (2009). Het bedwongen bos. Nederlanders en hun natuur. Sun, Amsterdam.

 • Ruben Smit (2010) De Oostvaardersplassen. Voorbij de Horizon van het vertrouwde. Staatsbosbeheer, Driebergen.

 • Bram van de Klundert (2012). Expeditie Wildernis. Ervaringen met het sublieme in de Nederlandse natuur. KNNV Uitgeverij en Uitgeverij Landwerk.
Engels
 • Ruben Smit (2010) The Oostvaardersplassen. Beyond the horizon of the familiar. Staatsbosbeheer, Driebregen.sx

 • Emma Marris (2011). Rambunctious Garden. Saving Nature in a Post-Wild World. Bloomsburry, New York.

 • Andrew Balmford (2012). Wild Hope. On the Front Lines of Conservation Success. The University of Chicago Press, Chicago and London.
Lijst van publicaties
Nederlands
 • F. Vera (1979) Het Oostvaardersplassengebied: uniek oecologisch experiment. Natuur en Milieu, 79, p. 3-12.

 • F.W.M. Vera (1980) De Oostvaardersplassen. De mogelijkheden tot behoud en verdere ontwikkeling van de levensgemeenschap. Staatsbosbeheer, 180, 1.

 • F.M. Vera (1980) De Oostvaardersplassen: restauratie van een oorspronkelijke levensgemeenschap. Unieke kans moet aangegrepen worden! Het Vogeljaar, 28, p. 113-146.

 • F. Vera (1980) Het Oostvaardersplassengebied. De ontwikkeling naar een oorspronkelijke levensgemeenschap. Natura, juni 1980, p. 154-163.

 • Ir. Dick de Bruin, ing. Dick Hamhuis, ir. Lodewijk Nieuwenhuijze, drs. Willem Overmars, ir. Dirk Sijmons en drs. Frans Vera (1987) Ooievaar. De toekomst van het Rivierengebied. Met voorwoord van dr. S.L. Mansholt. Stichting Gelderse Milieufederatie, Arnhem.

 • Fred Baerselman en Frans Vera Natuurontwikkeling (1988). Een verkennende studie. Aangeboden door Minister Braks aan de Tweede Kamer. Ministerie van Landbouw en Visserij, ’s-Gravenhage.

 • F.W.M. Vera (1988) De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling. IVN/Grasduinen-Oberon, Haarlem.

 • Fred Baerselman en Frans Vera Natuurontwikkeling (1989). Een verkennende studie. Achtergrondreeks Natuurbeleidsplan nr. 6. Ministerie van Landbouw en Visserij, SDU uitgeverij, ’s-Gravenhage.

 • W.G. Albrecht, S.L. Mansholt, E.H.T.M. Nijpels, W. Tims, F.W.M. Vera, J. de Veer, P. Winsemius, A. de Zeeuw, D. de Zeeuw, I.S. Zonneveld (1994) Twaalf over groen. Een bijdrage tot het Nationaal Landbouwdebat. Etiko Uitgevers, Lisse, p. 143-156.

 • F.W.M. Vera (1997) Metaforen voor de wildernis. Eik, hazelaar, rund en Proefschrift Landbouwuniversiteit, Wageningen.

 • Frans Vera (1998). Ackeren tussen de Middeleeuwen en het derde Millennium. Natuurontwikkeling als reis door de tijd. In: Fred Feddes, Rik Herngreen, Sjef Jansen, Rob van leeuwen en Dirk Sijmons (red.). Oorden van onthouding. Nieuwe natuur in verstedelijkend Nederland. NAI uitgevers, Rotterdam, p. 100-1065.

 • Frans Vera (2000). Het primitieve natuurbeeld. In: Jozef Keulartz (red.) Rustig, ruig en rationeel. Willem van Toorn, Petran Kockelkoren, Frans Vera, Hans Achterhuis en Jozef Keulartz. Filosofische debatten over de verhouding cultuur-natuur. Kasteel Groeneveld, Baarn, p. 42-61.

 • F.W.M. Vera en F. Buisink, fotografie J. Weidema (2001) Wildernis in Nederland. Het verhaal van bossen en beesten. Tirion uitgevers, Baarn

 • Frans Vera (2002). Een reactie op de Westhoff- lezing. Co-referaat op de Victor Westhoff-lezing van Eddy van der Maarel. Natuurbeheer tussen tuin en wildernis. Victor Westhoff-lezing 2002 met een voorwoord van Jenny Copius Peereboom-Stegeman. Commentaar door Frans Vera. En Red. Paul van den Heuvel en Jenny Copius Peereboom. Nijmegen University Press, Nijmegen, p. 101-141.

 • F.W.M. Vera (2004) De grote rivieren: hoe natuurlijker, hoe veiliger. Landschap, 21, p. 7-13.  

 • Frans Vera (2005) De sterfte in de Oostvaardersplassen in een internationaal kader. Vakblad voor Natuur Bos en Landschap, december 2005, p. 20-21.

 • Dr. Frans Vera (2007) De Oostvaardersplassen; “het Shifting Baseline Syndrome”. In: Dr. R.C. van Diepen, Drs W.H.J. van der Most en dr H. Pruntel (red.) Natuurontwikkeling in en rond Flevoland; verleden, heden en toekomst. Nieuw Land Erfgoedcentrum/Stichting Uitgeverij de Twaalfde Provincie, Lelystad, p. 27-41.

 • Frans Vera (2008). Voorbij de horizon van het vertrouwde. De ontwikkelingsvisie voor de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer, Driebergen.

 • Frans Vera (2010) Is natuur een constructie? H.J. Schoo-lezing 2010. Elsevier/Reed, Amsterdam.

 • Dr. Frans Vera (2011) Natura 2000 in 2030. De natuur is niet met rust gelaten, maar aan het werk gezet. In: Marijke Andela, Ingrid Roelse, Corine Steenwijk, Evert-Jan van Veen en Nelly van der Werff (red.)Het fascinerende dossier Natura 2000. Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000 in samenwerking met het bevoegd gezag Natura 2000 en de in het Platform Maatschappelijke Organisaties (PMO) verenigde belangenorganisaties, Leiderdorp, p. 70-73.
Engels
 • Fred Baerselman and Frans Vera (1995). Nature Development. An exploratory study for the construction of ecological networks. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, The Netherlands, The Hague.

 • Olff, H., Vera, F.W.M., Bokdam, J., Bakker, E.S., Gleichman, J.M., deMaeyer, K. and Smit. K. (1999) Shifting mosaics in grazed woodlands driven by the alternation of plant facilitation and competition. Plant Biology 1, pp. 127-137.

 • F.W.M. Vera (2000) Grazing Ecology and Forest History. CABI Publishing, Wallingford.

 • Frans W.M. Vera (2002) The Dynamic European Forest. Arboricultural Journal 26, p. 179-211.

 • E.S. Bakker, H. Olff, C. Vandenberghe, K. de Maeyer, R. Smit, M. Gleichman, F.W.M. Vera (2004) Ecological anachronisms in the recruitment of temperate light-demanding tree species in wooded pastures. Journal of Applied Ecology, 41, 571-582.

 • Frans W.M. Vera, Elisabeth S. Bakker and Han Olff (2006) Large herbivores: missing partners of western European light-demanding tree and Shrub species? In: Kjell Danell, Roger Bergström, Patrick Duncan and John Pastor (2006) Large Herbivore Ecology, Ecosystem Dynamics and Conservation. Conservation Biology 11. Cambridge University Press, Cambridge, p.203-222.

 • Frans Vera, Frans Buisink and Jaap Weidema (2007). Wilderness in Europe. What really goes on between the trees and the beasts. Staatsbosbeheer & Tirion Uitgevers, Baarn.

 • Frans W.M. Vera (2009). Large-scale nature development – the Oostvaardersplassen. British Wildlife 20 (5), page 28-36.

 • F.W.M. Vera (2010). The Shifting Baseline Syndrome in Restoration Ecology. In: Marcus Hall (ed.). Restoratiopn and History. The Search for a Usable Environmental Past. Routledge, New York, p. 98-110.

 • F.W.M. Vera (2013) Can’t See the Trees for the Forest. In: Ian D. Rotherham (ed.) Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals. A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. Routledge. London, p. 95-122.

Duits

 • F.W.M. Vera (1999) Ohne Pferd und Rind wird die Eiche nicht überleben. In: B. Gerken und M. Görner (red.) Europäische Landschaftsentwicklung mit großen Weidetieren. Geschichte, Modelle und Perspektiven. Referate und Ergebnisse des gleichnamigen Symposiums vom 21. Bis 23. April 1998 in Neuhaus im Solling. Natur- und Kulturlandschaft Band 3, p. 404-424.

 • F.W.M. Vera (2002) Beständig ist nur der Wandel: die Dynamik zwischen Großgrasern, Wald und Grasland. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, 45(2), p. 46-56.

 • Frans Vera (2005) Dynamik durch große wildlebende Pflanzenfresser – eine Voraussetzung für biologische Vielfalt. In: Hrsg.: K. Neugebauer, P. Poschlod and J. Metzner. Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Proßesschutz, Beweidung –Praxisschwerpunkt Pferedbeweidung.

 • Laufener Seminarbeiträge 1/05. ANL Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege, Laufen/Salzach, p. 33-48.

 • Dr. Frans W.M. Vera (2013). Großherbivoren und die Naturlandschaft. In: Hermann Baier, Dr. Lothar Wölfel (red.) Biodiversität und Landschaft. Tagungsband zum Fachkolloquium „Kursbestimmung: Biodiversität und Landschaft“. Vom 05. Bis 07. November 2008 auf dem Plauer Werder bei Alt Schwerin. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung, Güstrow.