blogs
Het Doel van de Stichting Natuurlijke Processen
Het doel van de stichting is in Nederland en Europa opnieuw natuurlijke processen tot ontwikkeling te brengen, zodat zij opnieuw de grondslag zijn de natuur en daarmee het voortbestaan van wilde planten- en diersoorten.

Activiteiten van de stichting
De Stichting Natuurlijke Processen wil haar doel verwezenlijken door het vergroten van het inzicht in en de kennis van natuurlijke processen en deze processen in gebieden tot ontwikkeling te brengen. Zij wil wetenschap en een breed publiek van natuur op basis van natuurlijke kennis laten nemen en er van te genieten. Zij wil dat in Nederland en daarbuiten in heel Europa realiseren.

st1

De stichting zal daarvoor onderzoek aan en publicaties over natuurlijke processen bevorderen door gastcolleges en lezingen te geven, deel te nemen in films en educatieve programma’s en het organiseren van bijeenkomsten over dit onderwerp. De stichting geeft daarbij vooral veel aandacht aan de zogenaamde sluitsteensoorten. Dat zijn soorten waarvan de aanwezigheid essentieel is voor natuurlijke processen. Voorbeelden van sluitsteensoorten (in de Engelstalige vaktijdschriften keystone species) in Europa zijn de grote planteneters als oerrund (wild rund), tarpan (wild paard), wisent, edelhert, ree, wild zwijn, bever en grauwe gans en de grote roofdieren grote vos, wolf en lynx. Verdwijnen sluitsteensoorten uit een gebied, dan verdwijnen in het kielzog van hen een heleboel andere soorten. De oorzaak daarvan is een opeenvolging van gebeurtenissen, een zogenaamde cascade, die er toe leidt dat het leefgebied van die soorten verdwijnt. De mens kan als beheerder in de gaten springen die in het systeem vallen springen, maar kan nooit op een manier die gelijkwaardig is aan de verdwenen sluitsteensoorten. Bovendien is dat beheer in verhouding duur, omdat een beheerder moet worden uitbetaald en sluitsteensoorten op zonne-energie dus gratis hun werk doen. Een voorbeeld van een cascade is het veranderen van een parkachtige bosweide in een gesloten bos, nadat alle grote inheemse planteneters zoals rund, paard, edelhert, wisent zijn verwijderd of aantallen door afschot zijn teruggebracht tot dichtheden die geen enkel effect hebben op de ontwikkeling van de begroeiing.

st2

Het bestuur van de stichting;
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Prof. Dr. Em. F.W.J. Keulartz
Secretaris: vacant
Penningmeester: F.W.M. Vera
Gewoon lid: Drs A.B. Wittgen

Volg Frans Vera ook op TWITTER twitter